Görme Engelliler

EYLÜL 2018 DÖNEMİ SORUMLULUK SINAVI TAKVİMİ

Eylül 2018 Dönemi Sorumluluk Sınavı Takvimi´ne ve sorumluluk sınavına girecek öğrenci bilgilerine duyuru metnimizin sonunda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması

MADDE 58- (1)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.

(2) (Değişik:RG-1/9/2018- 30522) a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.

ç) Sınav tarihleri ve görevlendirilecek öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde yapılacak şekilde planlanır. Gerektiğinde cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(4) Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

(5) Sorumluluk sınavlarına itiraz edilmesi durumunda bu Yönetmeliğin 49 uncu madde hükümleri uygulanır.

(6) (Ek:RG-28/10/2016-29871) Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılır.

 

SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ.

 

EYLÜL 2018 DÖNEMİ SORUMLULUK SINAVI TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.


EYLÜL 2018 DÖNEMİNDE SORUMLULUK SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

  Beğen | 3  kişi beğendi